torsdag 6 maj 2010

Färgsättning av husfasad!

Vi startade torsdagen med färgsättning av husfasad. Det är i och för sig inte mycket kulör på proverna ni ser men önskemålet från kunden är ljusa kulörer. Det är viktigt att titta på uppstrykningsproverna utomhus då det är där kulören ska vara. Om ni är tveksamma vilken kulör ni ska välja - köp med några provburkar hem och måla upp några kvm på huset. Då ser ni hur kulören blir på just ert hus. Växtlighet mm påverkar hur kulören uppfattas.

Inga kommentarer: