söndag 10 oktober 2010

Huset från 1900!

Det gigantiska huset vi tittade på i tisdags är byggt ca 1900, dvs i jugendstil. Har forskat ikväll lite runt första ägaren, byggnadsstilen mm. Vi fick en bok av Hilda när hon slutade som heter så byggdes villan - svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Där kan man läsa om hus som är byggda 1900 och stilen stämmer precis med det vi tittade på. Jugendstilens mjuka former var svåra att åstadkomma med träpanel, de lämpade sig bättre för puts. Detta medförde att de större. mer påkostade villorna ofta fick putsade fasader, med listverk och fönsteromfattningar i putsad relief. Takfallen var branta, både på sadeltak och brutna mansardtak. Takformen var viktig för att förmedla intrycket av herrgårdsvilla. Fönstren var höga med varierande antal fönsterbågar i bredd. De undre bågarna var ospröjsade och de övre bågarna småspröjsade.

Det är oerhört spännande att läsa om gamla hus. Vad gärna jag skulle vilja se hur varvsägare Sixten Groth levde i det hus vi var och tittade på.

Inga kommentarer: