måndag 26 mars 2012

Demidekk terasslasyr

Demidekk terasslasyr är speciellt utvecklad för tryckimpregnerat trä. Lasyren ger ett effektivt skydd mot fukt och sprickbildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning. Den innehåller mögelförhindrande medel, som minskar risken för angrepp på ytskiktet. Rekommenderas på terassgolv, vindskydd, trädgårdsmöbler etc. Lasyren ger uteplatsen skydd och hållbar kulör (upp till 3 års underhållsintervall) med bara en strykning.

Tänk på att tryckimpregnerat virke har en egenkulör som varierar och därmed kan påverka resultatet. Vi rekommenderar att du gör en provstrykning om du vill se hur kulören blir.

När du väljer kulör till terassen kan det vara bra att tänka på vissa saker:

Arkitekturen - Passar kulören till husets arkitektur och läge?

Omgivningen - Grannskap, landskapet runtomkring och naturen skall också harmoniera med kulören du väljer.

Personlighet - Det är viktigt att välja kulörer som man trivs med.

Inga kommentarer: