fredag 16 april 2010

Terasslasyr till din altan!

Demidekk täcklasyr är speciellt utvecklat för tryckimpregnerat trä. Lasyren ger ett effektivt skydd mot fukt och sprickbildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning. Den innehåller mögelförhindrande medel, som minskar risken för angrepp på ytskiktet. Rekommenderas på terrassgolv, vidnskydd, trädgårdsmöbler etc. Konsistensen gör påföringen enkel, utan spill och stänk. Lasyren ger uteplatsen skydd och hållbar kulör (upp till tre års underhållsintervall) med bara en strykning.

Lasyr är det närmaste du kommer en naturlig behandling. Med rätt kulör på terrassen och uteplatsen skapar du en visuell förbindelse till husets arkitektur och omgivningen. Tänk på att tryckimpregnerat trä har en egenkulör som varierar och därmed kan påverka resultatet. Vi rekommenderar att du gör en provstrykning om du vill se hur kulören blir. Terasslasyren finns i ca 20 olika kulörer.

Inga kommentarer: