fredag 28 maj 2010

Kossorna är lösa på vår sommarö!

Vi (Thomas och Barbro) har ett torp som ligger mitt i en kohage. När Thomas var där i dag var de VÄLDIGT intresserade av honom!

Inga kommentarer: